19 god. SA 

O nama  

S.H.O.P. CENTAR d.o.o.

Sjedište: 

S.H.O.P. CENTAR d.o.o.
Dankovečka 108/A Zagreb 10040, Hrvatska 

OIB: 10712651698
Europski porezni broj PDV ID/VAT: HR10712651698
Matični broj: 01786229
Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080478370

Temeljni kapital: 100.800,00 HRK (kuna)
slovima: sto tisuća i osamsto kuna (uplaćeno u cijelosti)
Uprava: Saša Rendulić, Sandra Zbiljski 

TRANSAKCIJSKI RAČUN TVRTKE IBAN: HR0324840081102042612
otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

IBAN: HR0324840081102042612
SWIFT: RZBHHR2X 


Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. registrirana je 23. prosinca 2003. na Trgovačkom sudu u Zagrebu u Hrvatskoj. Objava upisa u Sudski registar provedena je 24. prosinca 2003. godine.