Najčešća pitanja naših korisnika za registraciju .com.hr i .hr domena možete pročitati u nastavku:

kada ću moći kupiti .hr domene?
odgovor: prodaja kreće sa 01.07.2010 godine u 13h (ovisi o Carnetu kada će aktivirati mogućnost registracije domena)

da li imate rezervacije domena?
odgovor: ne, to nije moguće no ako naručite domenu odmah i platite imate veće šanse da je registriramo na vrijeme 01.07.2010 godine od 13h nadalje

imamo tvrtku, koliko .hr domena možemo registrirati?
odgovor: 9 domena po cijeni 615 kn / godišnje svaka

imamo obrt, koliko .hr domena možemo registrirati?
odgovor: 1 domenu po cijeni 615 kn / godišnje

koliko domena smije registrirati fizička osoba?
odgovor: 1 domenu po cijeni 615 kn / godišnje

 

ograničenja kod registracije?
- pravne osobe (osim udruga) mogu registrirati do devet naplatnih domena
- udruge mogu registrirati jednu naplatnu domenu
- sve fizičke osobe mogu registrirati jednu naplatnu domenu

Nazivi domena

Nema uvjeta u nazivu domena, ali se ne mogu registrirani zaštićeni tehnički pojmovi, zemljopisna imena i generički pojmovi.

Važna napomena:
obzirom da nema uvjeta za naziv domene, korisnici se moraju strogo pridržavati Pravilnika, odnosno suzdržavati se od registracije domena kojima bi kršili tuđa prava (zaštičeni žigovi i robne marke). Tako registrirane domene ne smiju se prodavati ili davati na korištenje trećim osobama. Domena će se brisati ako se utvrdi da ju isključivo ili pretežno koristi osoba koja nije registrirana kao korisnik. Isto tako, temeljem članka 22. Carnet Pravilnika, nije dozvoljena registracija generičkih pojmova.


 

Koja je godišnja cijena .com.hr domene?
odgovor: 50kn / godišnje

Imam kupljenu .com.hr domenu preko Carneta, kako da je prebacim Vama?
odgovor: samo trebate naručiti transfer .com.hr domene preko naše stranice

koliko com.hr domena možemo kupiti?
odgovor: nema ograničenja


www.
 

Pratite nas na Facebook-u

SEOSEM.hr je optimizirao ShopCentar SEO optimizaciju ShopCentra radi SeoSem.hr

 

 

registracija com.hr domena

.hr domene

615kn god.

Sve tvrtke imaju pravo zakupiti 9 dodatnih / naplatnih .hr domena. Obrti, fizičke osobe i udruge imaju pravo na kupovinu 1 naplatne .hr domene.