MOLIMO VAS DA VRLO PAŽLJIVO PROČITATE NAŠE "POLITIKE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI".

  - ZAŠTITA PRIVATNOSTI
  - UVJETI KORIŠTENJA NAŠIH USLUGA
  - KOLAČIĆI (informacije o paketima)

Ukoliko ste naš korisnik usluga ili ćete to tek postati, ovime se u potpunosti slažete i prihvaćate sve navedene stavke naših politika.

Korištenjem web stranice www.shopcentar.hr ili kupovnim naših usluga, korisnik prihvaća ove uvjete korištenja te buduće izmjene i dopune.

Ovime smo Vas upoznali s aktualnim pravilima korištenja naših usluga i daljnim korištenjem naših usluga smatramo da ste ih razumjeli u cijelosti.

AUTORSKA PRAVA tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o.

Sadržaj na web stranicama www.shopcentar.hr kao i Uvjeti korištenja web hostinga su u vlasništvu tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o. Isti je strogo zabranjeno kopirati, distribuirati trećim strankama i sl. bez izričite dozvole tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o.

 

UVJETI KORIŠTENJA WEB HOSTINGA

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. zadržava pravo otkazivanja usluga korisniku u slučaju procjene ili utvrđene namjere ako korisnik svojim postupcima ugrožava sigurnost servera, odnosno ne pridržava se u skladu s utvrđenim POLITIKAMA tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o.

Ukoliko dolazi do ABUSE ili COPYRIGHT prijave te korisnik tj. vlasnik web stranice ne želi ukloniti sporan sadržaj na prijavljenoj tj. svojoj web stranici Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. zadržava pravo otkazivanja usluge.

Sadržaj Vaših web stranica ne smije:
- sadržavati elemente mržnje, nasilja ili rasne netrpeljivosti
- zagovarati i promicati web stranice koje sadržavaju Hacking/cracking" programe, skripte i slične sadržaje

Strogo je zabranjeno:
- SPAM tj. mass mailing i sl.
- neovlaštena distribucija programa, mp3 datoteka, filmova, igrica, file sharing i sl.
- postavljanje linkova na hacker-ske, mp3, porno i slične nelegalne web stranice te promocija istih na Vašoj domeni
- objavljivanje bilo kakvog sadržaja vezanog uz promociju ili poticanja na korištenje raznih opojnih droga i sličnih nedozvoljenih sredstava čija je upotreba zabranjena zakonom
- objavljivati pornografiju bilo kakvog sadržaja
- bilo kakva distribucija i objavljivanje snimaka i sadržaja za koje niste ovlašteni distributer ili vlasnik
- povreda privatnog vlasništva i sl.
- korištenje P2P dijeljenje datoteka (file sharing), IRC, bittorrent, aplikacija i sl.
- neovlašteno korištenje serverskih IP adresa naših servera putem anonimnih skripti i sl.
- neovlašteno korištenje serverske IP adrese u svrhu stalnog pristupa web stranicama

U slučaju kršenja Uvjeta korištenja web hostinga tj. objavljivanja gore navedenih sadržaja, bit ćemo primorani ODMAH otkazati sve naše usluge kao i usluge WEB HOSTINGA! Backup web hostinga nije moguće zaprimiti ukoliko ste prekršili naše Uvjeta korištenja web hostinga.

Korisničke obveze za optimalno korištenje usluga zajedinčkog web prostora na serveru (share hosting)

Ukoliko sljedeće stavke korištenja i sadržaja web prostora koriste više od dozvoljenih resursa ili predstavljaju rizik na serveru korisnik usluga slaže se sa isključenjem web stranice na serveru:

- korisnik se slaže sa isključenjem ako koristi više od 5% sistemskih resursa na serveru a to se odnosi na memoriju, CPU-procesorsko vrijeme, disk, mrežne resurse i promet na serveru

- korisnik se slaže sa isključenjem ako koristi skripte koje su neoptimizirane i traju više od 90 seknudi te onemgućuju normalan i optimalan rad svih servisa na serveru

- korisnik se slaže sa isključenjem ukoliko na bilo koji način svojim postupcima i to ne optimiziranim skriptama, sadržajem na stranici, mail servisom, radnjama na servsima cPanela tj. svim pripadjućim servisima i samim sadržajem na web stranici preopterećuje server, ugrožava sigurnost servera, predstavlja rizik za poslovanje tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o. te onemogućuje normalan rad ostalih korisnika na serveru

- korisnik je odgovoran za sadržaj i sigurnosne kopije svojih podataka, datoteka, mailova, adresara, mysql baza i sl.
U slučaju gubitka podataka tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. nije odgovora za nastale štete i sl. iz tog razloga savijet je da redovito korisnik usluga samostalno radi backup podataka.

Ukoliko se utvrde neke od navedenih stavaka korisnički račun web prostora i domene biti će promptno isključen tj. onemogućen za daljni rad na serveru.

UVJETI POSLOVANJA

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.79/2007), glava VII. - Ugovor sklopljen na daljinu, od članka 36 do članka 55. 

Svaki korisnički web prostor smješten je na JEDNOM serveru (kojeg djelite sa ostalim korisnicima) u slučaju nedostupnosti servera i sl. , gubitka podataka i sl. tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. nije odgovora za nastale štete i sl.

Ne nudimo garanciju 100% dostupnosti usluge tj. uptime-a iz tog razloga ako Vam je potrebna 100% dostupnost usluge tada je preporuka zakup vlastitih servera ili različitih VPS lokacija.

SADRŽAJ NA WEB STRANICAMA

ZA SADRŽAJ KOJI OBJAVLJUJETE NA SVOJOJ DOMENI I WEB PROSTORU ODGOVORNI STE ISKLJUČIVO VI!

Sve usluge zakupljene od tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o. smiju se koristiti samo za legalne svrhe. Korisnik web prostora i domene je jedini odgovoran za kompletan sadržaj koji se nalazi i objavljuje u njegovom web prostoru te za bilo koju nastalu štetu koja može nastati njegovim korištenjem, objavljivanjem ili prikazivanjem na internetu kroz web prostor i domenu.

Korisnik usluga slaže se da će nadoknaditi novčano bilo koju nastalu štetu te da će braniti i smatrati tvrtku S.H.O.P. CENTAR d.o.o. u potpunosti nedužnu ukoliko je u tijeku pravni spor ili tužba pokrenuta od treće strane prema samom korisniku usluga, spornom sadržaju, prikazivanju istog te korištenju spornih usluga.

Korisnik usluga, ukoliko koristi php forume, cms aplikacije i sl. dužan je koristiti najnovije verzije aplikacija, modula i sl. te pravovremeno nadograđivati instalirane aplikacije kako bi uvijek imao ažurnu i sigurnu verziju. Ukoliko korisnik ne nadograđuje svoje web aplikacije time ugrožava sigurnost na serveru i sigurnost ostalih korisnika. Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. u tom slučaju može nadograditi web aplikaciju najnovijom verzijom kako bi sam korisnik i svi ostali imali siguran web prostor.

Svaki korisnik je svjestan da ima potpuno samostalni uvid u pripadajući web prostor te da ima doslovno sva potrebna administrativna prava za uvid u cjelovit korisnički web prostor, RAW logove, statistike, mysql baze i pripadajuće tabele, mail adrese, aplikacije foruma, portala i sl. bez ikakve naše pomoći i intervencije. Korisnik je dužan omogućiti cjeloviti uvid u svoj web prostor ukoliko je to potrebno u pravnom sporu, pravnog gonjenja ili istrage koja se vodi protiv samog korisnika.
Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. nema osnove za predaju i davanje na uvid pristupnih podataka trećoj strani jer sam korisnik ima potpuna administrativna prava za rad sa svojom domenom i kompletnom administracijom svog web prostora. U slučaju istrage državnih institucija Republike Hrvatske i sl. ovlaštenih domaćih ili stranih državnih institucija, pravnog spora ili tužbe, na osnovu službenog sudskog naloga ili policijske istrage tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. smije omogućiti pristup informacijama o korisničkom računu, inicijalnoj ponudi narudžbe te službenog računa koji je izdan klijnetu.

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. nije dužna nadgledati i kontrolirati sadržaj koji sam korisnik objavljuje na svojoj domeni i web prostoru. Vi kao korisnik ste u potpunosti odgovorni za sve što se objavljuje, pohranjuje i distribuira kroz Vašu internet domenu i web prostor.

Zakupom web prostora i internet domene tj. usluga tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o. podrazumijeva se da ćete se kao korisnik usluga pridržavati u skladu sa svim navedenim pravilima i uvjetima korištenja te da u potpunosti preuzimate odgovornost pri korištenju zakupljenih usluga.

IZDAVANJE RAČUNA R1

Svim korisnicima naših usluga dostavljamo račune u PDF formatu ovjerene digitalnim potpisom (certificiran od strane FINE). Korištenjem naših usluga slažete se da Vam dostavljamo račune u PDF formatu ovjerene digitalnim potpisom.

Elektronički potpis je pravno ispravan i istovjetan je vlastoručnom potpisu a koji je u RH reguliran Zakonom o elektroničkom potpisu (Narodne novine br. 10/02 i 80/08).

Ukoliko želite da Vam dostavimo račun u papirantom obliku ovjeren potpisom i pečatom tvrtke molimo Vas da nam pošaljete mailom zahtijev i rado ćemo odraditi izdavanje računa prema Vašem zahtijevu.

ADMINISTRACIJA KORISNIČKOG RAČUNA

Zakupom usluga tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o. podrazumijeva se da je klijent/kupac jedni i u potpunosti odgovoran administrator svoje domene, web prostora i sl. Zahtijevi za novom lozinkom, backup-om, brisanjem, podrškom i sl. također ima jedino pravo administrativni mail klijenta/kupaca sa kojeg je i prvotno zakupljena neka od usluga tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o.
Ukoliko administrator tj. klijent/kupac želi ovlastiti treću osobu za rad sa zakupljenim uslugama potrebno nam je poslati službeni zahtijev na mail info@shopcentar.hr sa molbom autorizacije i ovlaštenja treće osobe/maila. Odgovornost i eventualne sporove oko vlasništva usluga, domene, autorskih prava na dizajn i sl. dužan je riješiti sam vlasnik administrator/i tj. klijent/kupac.

BACKUP, SIGURNOSNE KOPIJE VAŠEG WEB PROSTORA

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. u svakom korisničkom panelu tj. admninistraciji web hostinga (cPanel) nudi opciju samostalne izrade sigurnosne kopije cijelog Vašeg web hosting prostora, mailova, mysql baza, statistika i sl.
Svaki korisnik samostalno može kreirati kompletan backup svog web prostora i pohraniti ga lokalno na svoje računalo ili CD / DVD.

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. ne može snositi odgovornost uslijed gubitka podataka u Vašem web prostoru stoga je vrlo bitno da SAMOSTALNO redovito izrađujete svoje lokalne backup sigurnosne kopije.

Za sve ugovore koji su istekli i nisu obnovljeni tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. ne čuva sigurnosne kopije web hosting prostora.

REGISTRACIJA I PRODUŽENJE ZAKUPA DOMENE

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. ne može snositi odgovornost za eventualni gubitak domene ukoliko klijent-kupac ne želi ili ne produži na vrijeme svoju domenu.

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. ne može snositi odgovornost ukoliko je trenutno slobodna domena zakupljena od treće strane!

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. ne može snositi odgovornost uslijed gubitka domene od strane samog registra ili gubitka domene također od registra zbog narušavanja uvjeta korištenja domena (SPAM i sve gore naše navedne zabranjene radnje) a koje propisuju službeni registri i organizacije kao npr. Carnet, ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, IANA, EURID (The European Registry of Internet Domain Names) te svi ostali registiri koji su odgovorni za vršne domene npr. com, net, org, info, biz, eu, hr, si, name i sl. domene koje su navedene u našoj ponudi.

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. je samo posrednik u kupovini i registraciji domena te zbog toga ne može biti odgovorna za eventualni gubitak domene ukoliko sam registar pobriše domenu ili suspendira domenu zbog kršenja uvjeta korištenja domene i sl. a koje propisuje nadležni službeni registri i organizacije (Carnet, ICANN, IANA, EURID, ResellerClub, SRSPlus, OnlineNic, Enom i sl.)

VAŽNO: Ukoliko se internet domena ne obnovi u redovnom roku nakon isteka perioda regularne registracije i to do 30 dana od isteka same registracije domene, istu nećemo moći obnoviti jer će domena biti u statusu Redemption Period a to znači ujedno da više i nećete imati pravo prvokupa same domene te će ista uskoro biti puštena u slobodnu prodaju. Kada će domene biti puštene u slobodnu prodaju i da li ćete ih moći ponovno zakupiti to mi ne možemo garantirati jer nakon 30 dana od isteka više nemamo doslovno nikakve kontrole nad domenom.

Prepruka je da se domene obnove u regularnom roku tj. da nisu u isteku jer nakon isteka domene i ulaska domene u 1 dan kašnjenja tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. ne može snositi odgovornost za gubitak domene te ne možemo garantirati istu cijenu obnove domene (cjenik domena je službeno izkazan na našem webu www.shopcentar.hr).

Domene koje su u isteku nisu više dostupne te se već nakon dan / dva dana isteka automatski deaktiviraju od samog registra. Ponovno aktiviranje domene traje i do 72h nakon naše obnove. Cijena obnove domene u kašnjenju ne mora biti ista te tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. ne može garantirati istu cijenu obnove domene. Cijenu obnove i vraćanje domene iz statusa PENDING DELETE određuju registri te prema tim cjenicima mi kreiramo cijenu obnove domene. Cijena obnove domene u statusu PENDING DELETE je minimalno 800kn do 1500kn.

C ijena obnove domene u standardnom roku je 100kn, domenu je moguće obnoviti u roku od 5 dana po isteku domene. Nakon 5 dana domenu je moguće obnoviti no tada je cijena obnove 1000kn budući da je domena u neaktivnom statusu. Znači regularan period za obnovu info domene je 5 dana.

.EU domene: vrlo je bitno da se .EU domene obnavljaju u redovnom roku bez kašnjenja jer nakon isteka .EU domene ne možemo garantirati obnovu domene.

.EU domene: mogu se obnoviti do datuma isteka navedenog u ponudi, preporuka je barem 5 dana prije isteka ponude jer nakon tog datuma cijena obnove .eu domene iznosi 1000kn (PDV je uračunat u cijenu).


Posebne napomene za registraciju .EU domena:
Ukoliko ste vlasnik .EU domene upoznati ste sa svim pravilnicma koji su navedeni na službenom linku www.eurid.eu a posebno na linkovima:

Da bi mogli registrirati .EU domenu morate imati registrirano prebivalište u Europskoj uniji, budući da tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. .EU domene registrira putem službenog ovlaštenog registra koji ima i registriranu adresu u Londonu time zadovoljavamo tu najbitniju stavku u pravilnicima i smjernicama za registraciju .EU domena (registrirano prebivalište).
Moramo naglasiti da tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. ne može biti odgovorna ukoliko izgubite prava korištenja nad zakupljenom .EU domenom jer glavne odredbe i pravila određuje glavni registrar za .EU domene a to je www.eurid.eu
Ovime ste upoznati sa svim potencijalim rizicima kupovine .EU domene te se obvezujete da tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. ne može biti odgovorna ukoliko izgubite prava korištenja na zakupljenoj .EU domeni.

HR i COM.HR domene

Korisnici .hr i com.hr domene registriraju i koriste domene u skladu s Pravilnikom Carneta

Pravilnici Carneta za registraciju .hr .com.hr domena nalaze se ovdje:
http://www.dns.hr/registracija/hr

Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010)
http://www.dns.hr/registracija/hr?only_mod_instance=227_672_0&mfs_dwn=49

Molimo Vas da svoje domene obnavljate u regularnom roku trajanja registracije kako bi uvijek imali najpovoljniju cijenu domene.
Sve inforamcije vezane uz obnovu domene su ovisne o samim Uvijetima pojedinih registara tako da ponavljamo domenu je najsigurnije obnoviti kada nije u isteku tj. kada nemate kašnjenja.

Korisnici se moraju strogo pridržavati Carnet Pravilnika, odnosno suzdržavati se od registracije domena kojima bi kršili tuđa prava (zaštičeni žigovi i robne marke).

Ukoliko dođe do arbitražnog postupka pokrenutog od strane Carneta tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. dužna je dostaviti Carnetu kompletne podatke o narudžbi hr ili com.hr domene te podatke o naručitelju i pripadajuće logove.

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. ne snosi odgovornost ukoliko tvrtka / obrt /korisnik izgubi domenu uslijed povrede Carnet pravilnika.

 

BRISANJE KORISNIČKOG RAČUNA I SUSPENZIJA

Ukoliko korisnik ne produži odnosno ne izvrši uplatu za korištene usluge tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o. iste smo obvezni ukinuti ili suspendirati.
Za sve pobrisane i suspendirane korisničke račune tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. nije obvezna čuvati sigurnosne kopije podataka odnosno backup.

Korištenje serverskog IP u svrhu stalnog pristupa web stranicama strogo je zabranjeno.

Internet domene koje nemaju postavljene DNS-ove na naše servere ili koriste samo web prostor bez aktivne domene možemo odmah izbrisati web prostor sa servera. Brisanje web prostora za domenu radimo isključivo radi sigurnosti korisnika i nesmetanog rada domene na novom serveru. Također ukoliko je domena u isteku više od 15 dana možemo izbrisati web prostor neaktivne domene na serveru te nemamo obvezu čuvanja backupa za iste. Web prostor odnosno sadržaj domene brišemo nakon 15 dana od isteka ugovora te nažalost ne ćemo moći pružiti backup podataka tj. povratak sadržaja koji je bio na tom web prostoru.

PARTNERI (DALJNJA PREPRODAJA HOSTINGA)

Svi navedeni Uvjeti korištenja web hostinga se odnose i na klijente registrirane putem naših partnera (resellera). Neplaćanje produženja glavnog reselling korisničkog računa podrazumjeva i suspenziju svih web prostora u reselling web prostoru.

POVRAT UPLAĆENIH SREDSTAVA

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. nije u mogućnosti vratiti uplaćena sredstva za osobne corporate servere, SSL certifikati, e-trgovine, web hosting i kupljenu domenu jer je ista kupljena od treće strane, zatim nismo obvezni vratiti uplaćena sredstva ukoliko su narušene naše politike (Uvjeti korištenja web hostinga).

Povrat novca za uslugu web hostinga moguće je ostvariti u roku od 30 dana od primitka uplate odnosno aktivacije usluga a sve ostale zahtjeve za povrat novca za korištene usluge web hostinga nije moguće ostvariti. Znači reklamacije i povrat sredstava za web hosting uslugu možemo prihvatiti i odobriti u roku do 30 dana od aktivacije usluge web hostinga.

CORPORATE i VPS HOSTING SERVERI

Svi navedeni Uvjeti korištenja web hostinga odnose se i na klijente koji koriste osobne servere. Uslugu VPS i corporate servera potrebno je produžiti minimalno 7dana prije isteka najma. Nakon isteka najma, ukoliko usluga nije produžena, server će biti otkazan. 24h prije isteka najma pokrećemo proceduru za ukidanje servera. Backup nakon otkazivanja servera nismo u mogućnosti dostaviti.

NAKNADA ŠTETE, SUDSKIH SPOROVA

Korisnik se obvezuje da će novčano platiti štetu za svaki nastali trošak i to: poštarinu, zakonsku, odvjetničku pristojbu, troškove nastale slanjem pošte i sl. uvećane za PDV.
Korisnik se obvezuje da je jedini odgovoran za sadržaj koji objavljuje, prikazuje, distribuira kroz svoju domenu i web prostor.
Korisnik se obvezuje da je odgovoran za svaku proizašlu štetu koja može nastati njegovim neodgovornim korištenjem usluga tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o.
Korisnik se obvezuje da tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. nije odgovorna za sadržaj koji objavljuje, prikazuje, distribuira kroz svoju domenu, web prostor, server i sl..
Korisnik se obvezuje da tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. ne može biti odgovorna ukoliko su serveri i online servisi nedostupni radi elementarnih nepogoda, programskih, hardverskih kvarova, hackerskih napada, nedostupnosti internet mreže i sl. te iz toga nismo u mogućnosti izvršiti povrat novca za prethodno uplaćene usluge ili proizašle štete u slučaju nedostupnosti servisa.

 

KORISNIK JE DUŽAN SAMOSTALNO SE INFORMIRATI O SVIM ZAKUPLJENIM USLUGAMA, ISTEKU I PRODUŽENJU ISTIH, UPUTAMA ZA KORIŠTENJE ONLINE SERVISA I POLITIKAMA TVRTKE S.H.O.P. CENTAR d.o.o.

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. ima pravo korekcije i izmjene cijena bez prethodne najave.

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja bez prethodne najave.

Dokument je izdan elektronskim putem, te je važeći bez pečata i potpisa.

S.H.O.P. CENTAR d.o.o.


 
www.
 

Pratite nas na Facebook-u

SEOSEM.hr je optimizirao ShopCentar SEO optimizaciju ShopCentra radi SeoSem.hr

 

 

registracija com.hr domena

.hr domene

615kn god.

Sve tvrtke imaju pravo zakupiti 9 dodatnih / naplatnih .hr domena. Obrti, fizičke osobe i udruge imaju pravo na kupovinu 1 naplatne .hr domene.